Letní bouřky nahánějí strach, ničí úrodu a díky ohromnému elektrickému náboji mohou dokonce ovlivnit fungování elektrických spotřebičů v domácnosti. Při silných elektrických výbojích záleží na tom, zda je dům chráněn hromosvodem, či nikoliv. Důležité je také mít správně nainstalované elektrické vedení, protože když do domu uhodí blesk, může jím projít ohromné množství energie. „Elektrické spotřebiče jsou před nárazy elektrického proudu v bezpečí, pouze pokud jsou zcela vypojené ze sítě, nebo pokud jsou před nárazy elektrického proudu dobře chráněny,“ říká Dalibor Eliáš ze společnosti Electrolux. „Napětí může do spotřebiče probít přes anténu nebo rozvodnou síť.“

Bouřky mohou často způsobit výpadek elektrické energie, čímž dojde k vypnutí domácích spotřebičů. Co má tedy člověk dělat, když se díky výpadku dodávky elektrického proudu například pračka zastaví uprostřed máchacího cyklu, nebo myčka při vysoušení sklenic? Elektrické spotřebiče si dnes již běžně „pamatují“, v jaké fázi programu se právě nacházejí, a jakmile je dodávka proudu obnovena, automaticky pokračují v činnosti od místa, kdy byla přerušena.

Výpadek proudu má nejčastěji na svědomí zkázu potravin uchovávaných v chladničce či mrazničce. Je proto dobré si uvědomit, že teplota uvnitř mrazničky při výpadku proudu stoupá pomalu, a je tedy důležité, aby mraznička zůstala zavřená a nedocházelo k tepelné výměně s teplejším vzduchem v okolní místnosti. Nízká teplota se navíc udrží déle v plné mrazničce, než v prázdné či poloprázdné. Výrobci obvykle informace o odolnosti spotřebičů v případě výpadku elektrické energie poskytují.

Například potraviny v chladicím boxu jednodveřové chladničky zůstanou v případě výpadku proudu nepoškozené až 10 hodin. Ve spotřebičích se standardní izolací (polyuretanová pěna o tloušťce přibližně 5 cm), jako jsou mrazící boxy kombinovaných mrazniček nebo velké mrazničky, lze uchovávat potraviny až 20 hodin. V mrazících boxech kombinovaných chladniček s lépe izolovanou mrazicí částí zůstanou potraviny v dobrém stavu dokonce až 30 hodin. Spotřebiče s izolací o tloušťce 9 cm, jako jsou truhlicové mrazničky, ochrání potraviny po dobu 42 až 60 hodin.

U potravin uchovávaných v chladničce je však situace při výpadku proudu poněkud komplikovanější. Teplota uvnitř chladničky stoupne poměrně rychle, a proto je důležité v ní uchovávané potraviny buď spotřebovat, nebo přemístit do jiné chladničky, nebo je zmrazit.

Moderní kombinované chladničky Electrolux jsou vybaveny indikátorem vysoké teploty. V případě přerušení dodávky elektrické energie indikátor poskytne akustickou a vizuální informaci o nejvyšší dosažené teplotě. Uživatel spotřebiče může poté sám rozhodnout, zda jsou potraviny rozmražené, či nikoliv, a zda je nutné je rychle spotřebovat.

Některé z modelů kombinovaných chladniček Electrolux s beznámrazovou technologií Frost Free:
ENB 35405 S
ENB 39405 S
ENB 39409 X
ENB 35409 X
ENB 34400 W
ENB 38400 W

Článek je tiskovou zprávou společnosti Electrolux.