Co musí obsahovat energetický štítek chladniček a mrazniček:

  • Název výrobce nebo dodavatele a identifikační značku modelu.
  • Třídu energetické účinnosti chladničky, kterou poznáte ze zobrazené stupnice, jež vychází z měření energetické spotřeby podle srovnávacích testů a zkoušek ve státních zkušebnách. Třída A označuje nejúspornější typy, které obvykle vystačí jen s polovinou energie než například srovnatelný spotřebič ve třídě D. Třídy E, F a G, zahrnující spotřebiče nejméně úsporné, už na trhu nenajdeme, protože směrnice EU ze září roku 1999 jejich prodej zakázala. „Příděl“ této třídy je vázán zvláštní vyhláškou č. 146/2004 na základě výpočtů a korekcí vztažených zejména na druh a velikost (užitný objem) chladniček a mrazniček. Technologie se zlepšila natolik, že se řada chladniček a kombinací chlubí kategorií A+ (pokud ušetří o 25% elektrické energie více než chladničky kategorie A a 45% energie více než chladničky kategorie B), nebo dokonce i A++.
  • Spotřebu energie v kWh/rok (podle standardů zkušebních podmínek)
  • Objem (užitný) chladícího prostoru v litrech
  • Objem (užitný) mrazícího prostoru v litrech
  • Hlučnost chladničky či mrazničky podle norem IEC 704-3 v jednotkách akustického výkonu jako ekvivalent pikowattu, označovaný jako dB(A) re 1 pW. Podle kvality (a té odpovídá obvykle i cena výrobku) se pohybuje v rozmezí od 36 do 43 dB(A) re 1 pW. Hlučnost se poněkud snižuje u podstavných nebo vestavných chladniček a mrazniček.

Energeticky lze srovnávat jen stejné typy chladniček

Pozor je třeba dát na to, že údaj o roční spotřebě elektřiny na štítku chladničky či mrazničky je relevantní, jen pokud porovnáte v obchodě přibližně stejný typ chladničky, mrazničky či kombinace s jinými značkami podobného provedení a stejného užitného objemu. Chladnička s objemem 100 litrů by měla mít logicky vždy menší spotřebu než superchladnička s objemem 600 litrů. O dokonalosti a účinnosti jakékoli chladničky, mrazničky či kombinace proto objektivně hovoří jen tzv. měrná spotřeba energie kWh/24 h na 100 litrů užitného objemu. A ta úměrně zdokonalování kompresorů, jejich elektronické regulace, dokonalejší tepelné izolace stěn a dveří v průběhu posledních třiceti let klesá na úroveň blížící se hranicím fyzikálních možností. S výjimkou stolních mrazniček klesla za tuto dobu spotřeba elektřiny víc než čtyřnásobně.

Spotřeba elektrických spotřebičů se nejčastěji udává jako průměr v kWh/rok, u chladniček častěji jako spotřeba za den (kWh/24 h) nebo jako tzv. měrná spotřeba energie v kWh/24 h, avšak vztažená na jednotku (100 litrů) užitého objemu chladničky či mrazničky. Skutečná spotřeba se ovšem může lišit podle umístění, frekvence a způsobu jejího užívání a okolní teploty.

Aby se předešlo klamání spotřebitelů, musí být výrobky označeny viditelně umístěným tzv. energetickým štítkem. Potřebné a navzájem porovnatelné údaje jsou získány na základě harmonizovaných zkoušek a jsou vyznačeny u každého výrobku prodávaného v EU od roku 1995, u nás v rámci zákona č. 406/2000 Sb. od července 2001.

Článek je tiskovou zprávou společnosti Bosch.